Torben Klinting (1852-1940) kom til verden i Klinting, Henne sogn som søn af en gårdmand og kom i dåben til at hedde Torben Jensen. Han virkede i mange år som lærer. I 1914 tog han sin afsked som førstelærer i Slebsager og kirkesanger i Faaborg. Herefter kastede han sig over lokalhistorien og rejste vestkysten rundt for at samle materiale til sine mange udgivelser om vestkystens folk.

I 1925 fik han udgivet: "Vestjyske Skildringer" med indhold:

Fattige Folk paa Heden
Jydepotter og Lyngkoste
Gilder
Overtro, Skæmt og Alvor
Vid og Lune
Ordsprog, Tro og Tankegang

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.