Torben Klinting (1852-1940) kom til verden i Klinting, Henne sogn som søn af en gårdmand og kom i dåben til at hedde Torben Jensen. Han virkede i mange år som lærer. I 1914 tog han sin afsked som førstelærer i Slebsager og kirkesanger i Faaborg. Herefter kastede han sig over lokalhistorien og rejste vestkysten rundt for at samle materiale til sine mange udgivelser om vestkystens folk.

I 1930 fik han udgivet: "Fra Jyllands Vestkyst", som indeholder:

I Træk af Kystboernes Liv og Tankegang
1. Simon Enevold Andersen og hans Slægt
2. Hans Høy fortæller
3. Afdød Veteran
4. Enevold Thygesen
5. Kongebesøg

II Paa fremmed Kyst
1. To Vaabenbrødre af 2. April 1801
2. Den gamle Strandprotokol
3. Dødemandsbjerge, Strandlig og skibbrudne
4. Uddrag af en Sømands Breve

III Redningsforetagender
1. Jembarkskibet „Knowsley“
2. „Knowsley“ igen
3. Bark „Pallas“
4. Bark „Hanna“
5. Skonnert „Joseph“
6. Galease „Carl und Conrad“
7. Dampskibet „Iris“

IV Oplevelser til Søs
1. Laust Jensen (Post)
2. Skipper Søren Johnsen Høy
3. Skipper Ole Johnsen Høy fortæller

V Hans Høys Sange
1. Bømetanker fra 1870
2. Maj 1922
3. Mit Hjem
4. Aftenstemning
5. Svanesang

VI Skibsfarten paa Nymindegab

VII Blade af Skippernes Historie
1. Laurids Peter Andersen
2. Christen Jørgensen Bech
3. Jens Peder Bech
4. Søren Hansen Jensen
5. Christen Thomsen Christensen
6. Claus Ole Christensen
7. Graves Christensen
8. John Christensen
9. Peder Christian Dahl
10. Claus Lønne Hansen
11. Peder Vilhelm Hedegaard
12. Jens Andreas Heyde (Sørensen)
13. Christen Høst
14. Peder Johnsen Høy
15. Christen Johnsen Høy
16. Søren Johnsen Høy
17. Poul Ole Johnsen Høy
18. Ole Johnsen Høy
19. Anders Christian Jensen
20. Jens Sivert Jensen
21. Mads Jensen
22. Peder Larsen
23. Svenning Larsen
24. Vithus Sabro Larsen
25. Jeppe Larsen
26. Christen Jessen Nielsen
27. Thomas Peder Nielsen
28. Hans Peder Thomsen
29. Jakob Thomsen
30. Peder Thomsen
31. Niels Christian Nielsen
32. Niels Peder Nielsen
33. Sigfred Toftgaard Nielsen
34. Peder Thuesen
35. Jens Thygesen

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link