Den fulde titel er: "Landsbystyre og fællesskab i det 18. århundrede - belyst gennem vider og vedtægter".

Artiklen er i 1987 optaget i "Fra Ribe Amt". Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.