Titlen er fordelt på 3 artikler, der i 1974, 1976 og 1977 er optaget i "Fra Ribe Amt". Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklerne til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

1974

1976

1977