Den fulde titel lyder: "Om Aftægtskontrakter og Aftægtsfolk belyst gennem Kontrakter fra Ribe Amt".

Artiklen er i 1965 optaget i "Fra Ribe Amt". Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.

H. K. Kristensen har i samme årbog suppleret med en artikel: "Fledføring". Den kan downloades via dette link.