Titlen er en del af: "De danske Byerhverv i Tekst og Billeder", der udkom i årene 1904-10. Museumsinspektør Henrik Carl Bering Liisberg (1854-1929) har indledt med "Byens og Næringslivets Historie", og redaktør Hans Jacob Thomsen Boesgaard Rasmussen (1865-1948) skrev "Nutidens Næringsliv" med omtale af:

Svendborg Bank
Handels- og Landbrugsbanken
L. J. Baagøe
Svendborg Klædefabrik
A/S Svendborg Dampmølle
Christian Berg
G. R. Bergs Varehus
Harald Halberg - Cigar- og Tobaksfabrik
Petersen & Jensen
Vett & Wessels Udsalg
Sydfyenske Dampskibsselskab
P. Brandts Boghandel
Baagøe & Riber
Hansen & Co.s Vinhandel
Svendborg Bryghus
J. N. Schmidt - Mekanisk Væveri
Svendborg Trælasthandel
A/S Svendborg Tagpap- & Cementvarefabrik
H. J. Krøyers Enke
Svendborg Kulkompagni

Jeg har scannet titlen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.