Det Kongeige Bibliotek har scannet bogen til en  søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.