Peter Christian Baliø Bondesen (1853-1924) kom til verden i Illebølle i Lindelse sogn på Langeland. Han var søn af en skolelærer og kom selv til at virke som skolelærer, kirkesanger og organist. Han er også kendt som forfatter til bøger og artikler med slægts- og lokalhistorisk indhold, bl.a. „Et af de femten Bøller”, der beskriver fødeegnen ved Illebølle.

Artiklen blev i 1909 trykt i „Aarbøger for Svendborg Amt” og er af „Historisk Samfund for Fyn” scannet til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.