Rasmus Hansen Claudius Rasmussen 1862-1939 var skibsfører og siden 1912 formand for sparekassen. I 1922 påtog han sig at udarbejde et jubilæumsskrift i forbindelse med sparekassens 100-års jubilæum. Skriftet indledes med:

Ved Spare- og Laanekassens Generalforsamling den 29. Juni 1921 fik Bestyrelsen Bemyndigelse til al træffe Forberedelser til Sparekassens 100 Aars Jubilæum. Del blev derpaa af Bestyrelsen overdraget Formanden, R. H. Rasmussen, at udarbejde et Festskrift i denne Anledning.

Forfatteren bringer herved en Tak til dem, der ved Meddelelser, Fremskaffelse af Billeder eller paa anden Maade har bidraget til delte lille Skrift.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloade via dette link.