Poul Lindholm (1869-1929) blev født i Linde by nordvest for Holstebro og i dåben kaldt Poul Jensen. Han var seminarieuddanet og virkede i over 30 år ved Ågård friskole nord for Kolding. Han var meget engageret i lokalsamfundet og en flittig skribent. I 1922 fik han udgivet "Landsbyen Dons - en historisk fremstilling". Bogen indledes med en kort beskrivelse af Dons i ældre tider og fortsætter med en grundig gennemgang af bl.a. 8 gårdes historie og afsluttes med en beretning om 3 kendte slægter og en del stamtavler. Forfatterens forord:

Nærværende bog er udarbejdet efter samme principper, som min i 1911 udgivne "Starup sogn i Brusk herred". Den er væsentlig bygget på utrykte kilder og mundtlig overlevering.

Jeg bringer herved de Donsinger min tak for den velvilje og imødekommenhed, de har udvist imod mig under mit arbejdes udførelse, og specielt retter jeg denne tak til Bendit Lund Granly, hvis aldrig svigtende hukommelse jeg kan takke for såre mange meddelelser om personer og forhold i Dons i de sidste 75 år.

Tilsidst en tak til de institutioner, der har støttet mig med penge, nemlig Undervisningsministeriet (400 kr.), Den grevelige Hielmstierne-Rosencroneske stiftelse (200 kr.), Vejle amtsråd (100 kr.) og Almind sogneråd (100 kr.).

 

     Ågård friskole, den 2. Septbr. 1922.

 

                                                             Poul Lindholm.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.

Hans Knudsen har i "Samlinger til Jydsk Historie og Topografi" 1924 anmeldt Poul Lindholms bog. Du kan via dette link læse anmeldelsen på side 226-28.