Georg Marius Bruun (1861-1945) kom til verden i Præstø som søn af en amtsvejinspektør. Han blev student som 17-årig og tog skoleembedseksamen i 1885. Herefter var han knyttet til Borgerdydskolen, men i 1889 blev ansat som førstelærer ved Kolding Latin- og Realskole (senere Kolding Gymnasium). Her virkede han indtil 1929 - de sidste 28 år som rektor. Han er kendt som forfatter til kritiske artikler om skoleforhold og flere bøger om lokale forhold i Kolding.

I 1931 fik han udgivet "To Portrætter fra Koldinghus", der indeholder biografier over Dronning Dorothea (1511-1571) og Caspar Markdaner (1533-1618).

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link