Georg Marius Bruun (1861-1945) kom til verden i Præstø som søn af en amtsvejinspektør. Han blev student som 17-årig og tog skoleembedseksamen i 1885. Herefter var han knyttet til Borgerdydskolen, men i 1889 blev ansat som førstelærer ved Kolding Latin- og Realskole (senere Kolding Gymnasium). Her virkede han indtil 1929 - de sidste 28 år som rektor. Han er kendt som forfatter til kritiske artikler om skoleforhold og flere bøger om det lokale skolevæsen i Kolding.

I 1930 fik han udgivet: "Halvtreds Aar : Blade af Kolding Latin- og Realskoles og Kolding højere Almenskoles Historie 1880-1930", som indledes med:

Forord.

 

»Halvlreds Aar« er et Uddrag af en fyldigere Skildring af »Kolding Latin- og Realskole«s og »Kolding højere Almenskole«s Historie, ogsaa efter 1901, som til sin Tid vil blive givet til Skolens Arkiv. I mine tidligere Bøger »Dronning Dorolheas Skolehus«, »Seks Rektorer« og »Vejle Amts højere Realskole i Kolding« har jeg behandlet Tidsrummene 1537-1725 og 1800-1880. Af flere Grunde er det tvivlsomt, om jeg vil komme til at give en Skildring af Perioden 1726-1800.

 

    Kolding, i Marts 1930.
                                                                                                           Georg Bruun.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.