Parmo Carl Tang Petersen (1875-1958) var cand. mag. og lektor i Kolding.

Bogen kan lånes på biblioteket via dette link.