stadsarkiv.kolding.dk/koldings-historie/publikationer er der adgang til mange gode publikationer om områdets lokalhistorie.