Jens Jensen Ravn (1860-1946) kom til verden på en gård i Klattrup i Smidstrup sogn. Han blev uddannet lærer og var en aktiv foreningsmand. I mange år var han Mølholms sognefoged, men mest kendt er han for sine mange bøger og artikler om slægts- og lokalhistorie.

I 1945 udkom "Beskrivelse af Sønder Vilstrup Sogn : Brusk Herred i Vejle Amt". Den omtaler en del gamle interessante dokumenter og indeholder mange gode oplysninger om steder og personer i sognet. Den slutter med et afsnit om sæder og skikke i 1800-tallet.

Han skriver i sit forord:

En Tak til Direktionen for den "Grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Fond" for Tilskudet, Kr. 200 til Arkivstudier og Bogens Udgivelse, og til afdøde Lærer Jespersens Enke for Laanet af hendes Mands Optegnelser om Sæder og Skikke i Sognet, fortalte til ham af ældre Mænd dér.

                                                           J. J. RAVN

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.