Jens Jørgen Fyhn (1788-1866) kom til verden i Kolding som søn af en toldbetjent. Som 18-årig blev han student fra Kolding, og 6 år senere bestod han teologisk eksamen. 1824-1860 var sognepræst for Nørre-Jernløse og Kvandløse menigheder ved Holbæk.

I 1848 fik han udgivet: "Efterretninger om Kjøbstaden Kolding med 12 litographerede Grundtegninger, Prospecter, Bygninger, etc. etc." 

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.