Peter Theodor Emil Siersted (1852-1915) blev født i Nyker på Bornholm som søn af en førstelærer. Han blev student fra Sorø Akademi og fik en teologisk embedseksamen. Han ses som overlærer og skoleinspektør i Kolding og senere skoleinspektør og leder af Odense kommunale skolevæsen.

I 1886-88 fik han optaget sin artikel: "Bidrag til Kolding kommunale Skolers Historie" i "Samlinger til Jydsk Historie og Topografi". Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.