Christian Petresch-Christensen (1875-1942) blev født på gården "Kistrupholt" i Dronninglund sogn i Vendsyssel som søn af gårdejeren og kom i dåben til at hedde Kristian Kristensen. Han blev jurist og historiker med et omfattende forfatterskab af bøger og artikler. Artiklen "Kolding Købstad og dens Indbyggere ved Aar 1735" fik han optaget i "Vejle Amts Aarbøger" 1927.

Historisk Samfund for Sydøstjylland har ladet årbøgerne scanne og givet mig tilladelse til at efterbehandle dem til søgbare PDF-filer. Du kan downloade artiklen via dette link.