August Frederik Schmidt (1899-1965) kom til verden i Kronborg Mejeri i Gesten sogn i Ribe amt. Han var søn af mejeribestyreren, fik en god uddanelse og var i flere år højskolelærer. Som 30-årig bestemte han sig for at ville leve som forfatter, og han blev kendt for et meget omfattende forfatterskab af især lokalhistoriske bøger og artikler. I 1959 fik han optaget "Fra Vester Nebel Sogn" i "Vejle Amts Aarbøger".

Historisk Samfund for Sydøstjylland har ladet årbøgerne scanne og givet mig tilladelse til at efterbehandle dem til søgbare PDF-filer. Du kan downloade artiklen via dette link.