Peder Marius Elias Eliassen (1874-1928) kom til verden på "Brunsgaard" i Langetved i Skrave sogn ikke langt fra Rødding. Han blev uddanet journalist og virkede senere som historiker med et omfattende og anerkendt forfatterskab af historiske artikler og bøger, bl.a. "Historiske Strejftog i Kolding og Omegn. En Hjemstavnsbog" fra 1923. Forfatterens forord lyder:

I Løbet af en Snes Aar har jeg paa mine Strejftog i Egnen og i Arkiverne høstets mere Stof end jeg kan faa bjerget. Jeg har delvis benyttet det til Foredrag og til adskillige Hundrede Avisartikler, hvor Stoffet for saa vidt ikke var spildt, som Artiklerme skaffede mig Tusindvis af Læsere, som jeg ellers ikke vilde have faaet. Men en Avis gemmes i Reglen ikke, og talrige af mine Læsere og Tilhørere ved Foredragene har opfordret mig til at bringe dette Stof i Bogform. For et skønsomt Udvalgs Vedkommende gør jeg det nu, idet jeg ved, at jeg i kommende Aar vil være optaget af andre Arbejder. En ret betydelig Del af Indholdet i denne Hjemstavnsbog har aldrig tidligere været offentliggjort, og Resten af Indholdet er nøje gennemset, uden at jeg dog har forandret Skrivemaaden, der altid er lidt lettere i en Avis end i historisk Stof, der er bestemt til en Bog.

Strejftogene spænder over hele Egnen fra Kolding Fjord til Skodborghus og fra den nu ophævede gamle Grænse til Jerlev Herred.

Naar Koldingbogen en Gang udkommer i en ny Udgave, vil jeg ikke kunne bruge disse Skildringer, dels paa Grund af, at de er for udførlige, dels fordi de for en Del drejer sig om Omegnen. Men jeg vil ofte kunne henvise til denne Bog. Man vil ogsaa finde, at Bøgerne supplerer hinanden, og dette er ogsaa Meningen.

Kunde denne Hjemstavnsbog vinde Venner, beder jeg disse skaffe den en Plads paa deres Boghylde, at den opvoksende Slægt ogsaa kan faa den i Hænde.

 

Kolding, i December 1922.

                                                                  P. ELIASSEN.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.