Hans Andersen Knudsen (1882-1946) kom til verden på "Højløkkegaard" i Høje Taastrup som søn af proprietæren. Han blev cand. mag. i historie og var i hele sit arbejdsliv tilknyttet Rigsarkivet. I en periode var han landsarkivar i Odense og senere for Sjælland. Blandt hans store produktion af historiske artikler er "Kolding Rytterdistriks Selvejere", som han i 1922-24 fik optaget i "Samlinger til jydsk Historie og Topografi", som han iøvrigt selv redigerede.

Artiklen indledes med disse forord:

Ved en Understøttelse af Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse, for hvilken jeg bringer min ærbødige Tak, har jeg været i Stand til at foretage en Del landbohistoriske Studier. Under dette ikke afsluttede Arbejde har jeg fundet det meste af Stoffet til efterfølgende Afhandling, der forsøger at belyse Selvejerbøndernes Forhold i et Rytterdistrikt. 

Artiklen indledes med en generel beskrivelse af rytterdistriktet, og fra side 360 følger en gennemgang af de enkelte selvejergårde med mange oplysninger om deres ejere og hartkorn. En del skøder er gengivet helt eller delvis.

For slægtsforskere med aner i Kolding Rytterdistrikt er det en guldgrube af oplysninger om navne og steder.

Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen. Den kan læses som søgbar HTML-fil via dette link eller downloades som ikke søgbar PDF-fil via dette link.