Hans Jørgen Marius Sørensen (1853-1939) kom til verden i Jelling som søn af en lærer. Han blev lærerudddannet på Jelling Seminarium og vendte tilbage til seminariet for at virke der som lærer i 40 år. I 1916 fik han optaget en artikel i "Vejle Amts Aarbøger" med titlen "Af Jellings nyere Historie".

Historisk Samfund for Sydøstjylland har ladet årbøgerne scanne og givet mig tilladelse til at efterbehandle dem til søgbare PDF-filer. Du kan downloade artiklen via dette link.