Hans Henrik Jacobsen (1936-2008) kom til verden i Taastrup, Lunde sogn på Nordfyn som søn af en husmand. Han tog mellemskoleeksamen fra Odense Katedralskole og blev student samme sted som 18-årig. Efter 7 år på Københavns Universitet blev han cand. mag med tysk som hovedfag og vendte tilbage til Odense Katedralskole, hvor han var tilknyttet de næste 43 år. Ved siden af denne gerning dyrkede han sin store interesse for historie og fik udgivet et stort antal artikler og bøger om lokalhistorie især omhandlende Odense og Nordfyn.

I 1991 påtog han sig at skrive jubilæumsskriftet: "Odense Amts Skytteforening 1866-1991". Bogen indledes med:

Forord

 

Det siges, at »uden at kendefortiden, kan man ikke forstå nutiden eller tage bestik af fremtiden«, og det må siges at være sande ord.

Odense Amts Skytteforening, som nu fylder 125 år, har meget omhyggeligt gemt gamle protokoller og skrifter, lige fra amtsforeningens opståen. Der er tidligere udgivet både et 100-års jubilæumsskrift og et tillæg ved 110-årsjubilæet.

I det nævnte materiale har vores forfatterlagt et stort arbejde i at finde de væsentlige ting, der er sket igennem de 125 år.

Der er sikkert mange personer og hændelser, der skulle have været med, men rent praktisk har det »kun« været muligt at få de vigtigste begivenheder og personer med.

Der skal lyde en særlig tak til lektor Hans Henrik Jacobsen, Næsby, for udarbejdelse af dette jubilæumsskrift.

                                                                                           Poul Balslev Trolle,
                                                                                                          Formand.

Indehaveren af ophavsretten har givet mig tilladelse til at scanne bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades til personligt brug via dette link.