Hans Henrik Jacobsen (1936-2008) kom til verden i Taastrup, Lunde sogn på Nordfyn som søn af en husmand. Han tog mellemskoleeksamen fra Odense Katedralskole og blev student samme sted som 18-årig. Efter 7 år på Københavns Universitet blev han cand. mag med tysk som hovedfag og vendte tilbage til Odense Katedralskole, hvor han var tilknyttet de næste 43 år. Ved siden af denne gerning dyrkede han sin store interesse for historie og fik udgivet et stort antal artikler og bøger om lokalhistorie især omhandlende Odense og Nordfyn.

I 1994 fik Hans Henrik Jacobsen udgivet sin bog med biografier af disse fynske digtere:

K. H. With (1805-65)
Mads Hansen (1834-1880)
Lars Clausen (1841-1893)
Hans P. Lunde (1859-1949)
Anders Kristensen (1864-1910)
Sophie Breum (1870-1935)
Morten Korch (1876-1954)

Indehaverne af ophavsretten har givet mig tilladelse til at scanne bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades til personligt brug via dette link