Hans Henrik Jacobsen (1936-2008) kom til verden i Taastrup, Lunde sogn på Nordfyn som søn af en husmand. Han tog mellemskoleeksamen fra Odense Katedralskole og blev student samme sted som 18-årig. Efter 7 år på Københavns Universitet blev han cand. mag med tysk som hovedfag og vendte tilbage til Odense Katedalskole, hvor han var tilknyttet de næste 43 år. Ved siden af denne gerning dyrkede han sin store interesse for historie og fik udgivet et stort antal artikler og bøger om lokalhistorie især omhandlende Nordfyn.

I 2000 fik han udgivet: "Kendte  nordfynboer", hvor han beskriver disse personer:

Historikeren Vedel Simonsen til Elvedgaard

Slægten Hofman-Bang til Hofmansgave

Redaktør Christian Pagh, Bogense

Højskoleforstander Klaus Berntsen, Særslev

Folkemindesamleren Christine Reimer, Hårslev

Hjemstavnsdigteren Hans R Lunde, Christiansholm

Højskoleforstander Rasmus Nielsen, Særslev

Lensbaron Hans Berner-Schilden-Holsten til Langesø

Politikeren Jørgen Jørgensen, Ullerup

Indehaveren af ophavsretten har givet mig tilladelse til at scanne bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades til personligt brug via dette link.