Kristian Nielsen (1873-1941) kom til verden i "Uglebjerghuset" på Højby Mark syd for Odense som søn af en husmand. Han oplyser om sig selv i bogen, at han blev født som krøbling. Han indleder med:

Kære Læser!

Er du Køber af denne lille Bog, modtag da min hjerteligste Tak, og vær forvisset om, al den lille Skærv, der tilfaldt mig ved Bogens Salg, faldt veldædigt.

Jeg er nemlig født Krøbling, uskikket til alt Arbejde, og har i ca. 30 Aar nydt en utilstrækkelig Fattighjælp, og som Følge heraf forhandler jeg da denne min lille Bog for at fortjene lidt til Livets Underhold.

                                                                                         KRISTIAN NIELSEN

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.