Den fulde titel er:

Den Fyenske Geisligheds Historie fra Reformationen indtil nærværende Tid samlet af

Jørgen Carsten Bloch : Doctor Theologiæ og forhen Biskop over Riber Stift

med nogle Tillæg forøget og til Trykken befordret af

Laurits Pedersen Næraae : Provst i Sunds Herred i Fyen, og Sognepræst til vor Frue Menighed i Svendborg

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Det Kongelige Bibliotek har scannet værket i en udgave med 4 hæfter til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Første Hefte: Evangeliske Biskopper over Fyens Stift

Andet Hefte: Odense Skoles og Gymnasii Historie

Tredie Hefte: Odense Byes Geistlige

Andet Bind. Første Hefte: Aasum og Baag Herred