Emil Vedel (1824-1909) kom til verden på Søbysøgaard som søn af godsejeren. Som 16-årig blev han student fra Borgerdydskolen og 6 år senere juridisk kandidat. Han gjorde karriere inden for offentlig forvaltning. I 1866 blev han udnævnt til amtmand over Bornholm, og fra 1871-1902 beklædte han amtmandsembedet i Sorø. Han er mest kendt som arkæologisk forsker og fik udgivet flere anerkendt værker om arkæologi.

I 1893 fik han udgivet sin bog om Søbysøgaard. Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.