Hans Henrik Jacobsen (1936-2008) kom til verden i Taastrup, Lunde sogn på Nordfyn som søn af en husmand. Han tog mellemskoleeksamen fra Odense Katedralskole og blev student samme sted som 18-årig. Efter 7 år på Københavns Universitet blev han cand. mag med tysk som hovedfag og vendte tilbage til Odense Katedralskole, hvor han var tilknyttet de næste 43 år. Ved siden af denne gerning dyrkede han sin store interesse for historie og fik udgivet et stort antal artikler og bøger om lokalhistorie især omhandlende Odense og Nordfyn.

Odense forenede Skydeselskabs kunne i 1992 fejre, at selskabet havde eksisteret i 175 år. Hans Henrik Jacobsen påtog sig at udfærdige jubilæumsskriftet, som han indleder med:

Forord

 

Når en forening har eksisteret en lang årrække og der holdes jubilæum, er der tradition for, at der udarbejdes et jubilæumsskrift. Sådan forholder det sig også i "Odense forenede Skydeselskab", der nu har eksisteret i 175 år. Da selskabet i 1917 fejrede 100-års jubilæum, udsendtes der et festskrift, udarbejdet af bogbinder Carl Nielsen, og i 1967, hvor der var 150-års jubilæum, forelå et nyt festskrift, skrevet af direktør Poul Andersen.

Det glædede mig, da jeg for snart et par år siden blev opfordret til at skrive selskabets historie i anledning af det forestående 175-års jubilæum. Jeg fandt, at det burde gøres på grundlag af det omfattende materiale vedrørende selskabet, som findes på Landsarkivet. Det dækker perioden fra selskabets stiftelse i 1817 og frem til vor tid, og der er i nærværende festskrift medtaget en del materiale, som ikke har været udnyttet i tidligere festskrifter. Ikke mindst de førte forhandlingsprotokoller har været benyttet som kildemateriale. Mange hundrede sider er læst, men det har været umagen værd. De odenseanske aviser har indtil for nogle år siden bragt fyldige referater af den årlige festskydning, og det er her, man bedst fornemmer den stemning, der hersker, når skyttebrødrene mødes i festligt lag.

Bestyrelsen har givet mig frie hænder ved udarbejdelsen af dette skrift, og jeg takker for godt samarbejde og gode råd undervejs. Da jeg ikke er medlem af selskabet, har man ladet mig deltage i et par af de årlige arrangementer, og jeg har til fulde fornemmet, at det er en traditionsrig forening, der nu kan fejre 175-års jubilæum. Den er en del af Odense, og det skal være mit håb, at den må bestå langt frem i tiden som et festligt incitament i den forjagede hverdag.

 

Næsby, 1992

HANS HENRIK JACOBSEN

Indehaveren af ophavsretten har givet mig tilladelse til at scanne bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades til personligt brug via dette link.