Hans Henrik Jacobsen (1936-2008) kom til verden i Taastrup, Lunde sogn på Nordfyn som søn af en husmand. Han tog mellemskoleeksamen fra Odense Katedralskole og blev student samme sted som 18-årig. Efter 7 år på Københavns Universitet blev han cand. mag med tysk som hovedfag og vendte tilbage til Odense Katedralskole, hvor han var tilknyttet de næste 43 år. Ved siden af denne gerning dyrkede han sin store interesse for historie og fik udgivet et stort antal artikler og bøger om lokalhistorie især omhandlende Odense og Nordfyn.

I 1994 skrev han teksten til: "Næsby Vandværk 1934-1994", der indledes med:

Forord

 

I vort moderne samfund er vi forvænt med at trykke på en knap eller dreje på en hane, hvis vi vil have tændt lys, tændt for radioen eller fjernsynet, åbnet for varmen eller vandet - sidstnævnte uanset om det er i køkkenet, på badeværelset, i kælderen eller ved udendørshanen. Men sådan har det ikke altid været. Det er kun 60 år siden, der blev bygget vandværk i Næsby, og det er i den anledning, nærværende beretning er udarbejdet.

Det væsentlige kildemateriale er bestyrelsensforhandlingsprotokoller, der er bevaret siden 1944. Forhandlingprotokollen, der dækker de første 10 år, er gået tabt under krigen, og for denne periodes vedkommende må vi stille os tilfreds med de bevarede regnskaber og de oplysninger, der er givet ved jubilæer undervejs.

Bestyrelsen har fundet, at de nuværende andelshavere skal have lejlighed til at læse om det lokale vandværk og dets udvikling, og det er interessant i mere end én forstand, idet Næsbys og senere også Kirkendrups og Næsbyhoved Brobys udvikling samtidig afspejler sig i vandværkets udvikling. Det har haft som forudsætning, at vandværket og dets ledelse er fulgt med udviklingen, og det vil fremgå af beretningen, at det altid har været tilfældet. En følge er, at vi i områdetforsynes medførsteklasses vand i rigelig mængde.

Næsby Vandværk er indtil dato forblevet et selvstændigt værk, uafhængig af den tidligere kommune og den nuværende storkommune, og det har været bidragende til, at man gennem tiderne har kunnet disponere, som man har fundet det fornuftigt, set fra lokalområdets side - med det resultat, at vi altid har haft et velfungerende vandværk.

Jeg takker bestyrelsen, fordi man har overdraget mig opgaven og stillet mig frit med henblik på fremstillingen. Hvad denne angår, er valgt samme format og udformning, som Lokalarkivet i Næsby anvender i de historiske skrifter om lokalområdet, der hvert år udarbejdes til medlemmerne. Både set ud fra min lokalhistoriske interesse og som Næsby-borger og andelshaver harjegfundet opgaven interessant.

Næsby, januar 1994                                                Hans Henrik Jacobsen

Indehaveren af ophavsretten har givet mig tilladelse til at scanne bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades til personligt brug via dette link