Hans Henrik Jacobsen (1936-2008) kom til verden i Taastrup, Lunde sogn på Nordfyn som søn af en husmand. Han tog mellemskoleeksamen fra Odense Katedralskole og blev student samme sted som 18-årig. Efter 7 år på Københavns Universitet blev han cand. mag med tysk som hovedfag og vendte tilbage til Odense Katedralskole, hvor han var tilknyttet de næste 43 år. Ved siden af denne gerning dyrkede han sin store interesse for historie og fik udgivet et stort antal artikler og bøger om lokalhistorie især omhandlende Odense og Nordfyn.

I 1996 fik Hans Henrik Jacobsen udgivet "Næsbyhoved Sø og Slot", som han indleder med:

Forord

 

Området, der her behandles, er Næsbyhoved, hvor der engang var både sø og slot, og de nærmeste omgivelser, Stavis Åen og Carolinekilden, inddrages.

Hele dette område nordvest for Odense var - så længe søen eksisterede - stedet, som odenseanerne søgte til, når de ville uden for byen, og det var først på et senere tidspunkt, Fruens Bøge for alvor kom ind i billedet. Området tiltrak sig opmærksomheden i en sådan grad, at også fremmede, der var på rejse i Danmark, aflagde besøg på Næsbyhoved og gav udtryk for oplevelsen i deres rejsebeskrivelse, ligesom vore egne digtere har været der og ladet sig inspirere af stedets egenart. Det gælder bl.a. H. C. Andersen og Carl Bagger. Dronning Christine boede i begyndelsen af 1500-tallet på Næsbyhoved Slot, og regnskaber, der er bevaret, bidrager til at give et billede af, hvad det har betydet for Odense, at dronningen havde sit hof her.

Næsbyhoved Slot gik til grunde under Grevens Fejde i 1534, og Næsbyhoved Sø udtørredes i 1863. Voldstedet er velbevaret, og når man færdes i området, fornemmer man tydeligt, hvor slot og sø har været. Mange - også folk fra egnen - har imidlertid gennem årene givet udtryk for, at de aldrig har været på Slotsbanken, aldrig har vandret ad stierne på den gamle søbund og aldrig har været ved Carolinekilden, og det har været en medvirkende årsag til at skrive denne bog.

Både historikere og litterater har beskæftiget sig med Næsbyhoved; hver især har de bidraget til at beskrive området med slotsbanke, sø og kilde, og nærværende bog er et forsøg på at samle dette stof og give et billede af området som helhed. Vi tager dem i tankerne med til de naturskønne omgivelser, der engang var odenseanernes foretrukne udflugtsmål.

Næsby, 1996                                                                Hans Henrik Jacobsen

Indehaveren af ophavsretten har givet mig tilladelse til at scanne bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades til personligt brug via dette link