Karl Hendrik Posselt Schmidt (1844-1922) var født i Aalborg som søn af en købmand. Som 18-årig blev han student, og 4 år senere tog han magisterkonferens i fysik. Fra 1871 ses han som adjunkt i Odense og senere overlærer. Han var medlem af Odense Byråd og formand for teaterudvalget. Han fik udgivet nogle bøger om Napoleon og bidrog også til nogle lokalhistoriske titler og jubilæumsskrivelser, bl.a.: "Odense Vin Kompagni 1895 • 1. Maj • 1920". 

Bogen indledes med: 

Den efterfølgende Fremstilling af Vinhandelens Udvikling her i Odense er baseret dels paa Originaldokumenter i Landsarkivet for Fyen, dels paa Bekendtgørelser i Fyens Stiftstidende,

Odense Vin Kompagnis Historie er fremstillet paa grundlag af Chefernes mundtlige Meddelelser til bogens Forfatter, Overlærer Karl Schmidt.

Alle Originalfotografier er leverede af Fotograf Otto Nørmark, Reproduktionerne foretagne i Fyens Stiftstidendes Reproduktionsanstalt. — Arrangement, Tegninger og Tryk udført i Fyens Stiftsbogtrykkeri.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.