Hans Peter Theodor Mumme (1801-1885) kom til verden i Nordby, Risby sogn i Svans, der var en del af Slesvig. Som 20-årig dimitteredes han fra Brahetrolleborg Seminarium. Efter en periode som kordegn og lærer i Fåborg blev han tilknyttet som kordegn og kantor ved Sct. Knuds Kirke i Odense. Han fik udgivet flere historiske skrifter, bl.a. sin anerkendte bog om Sct. Knuds Kirke.

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.