Jubilæumsskriftet kan downloades fra Odense Valgmenigheds hjemmeside via dette link.