Niels Henrick Blicher (1853-1919) kom til verden i Sorø som søn af en adjunkt. Som 18-årig blev han student og 7 år senere cand. polyt. I flere år var han beskæftiget ved forskellige vandbygningsarbejder, inden han i 1888 blev ansat som stads- og havneingeniør i Odense. 

I 1914 udarbejdede han: "Forslag til en Bebyggelsesplan for Odense Købstad". Planen blev udgivet som bog. Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.