Karl Nikolaj Henry Petersen (1849-1896) kom til verden i København som søn af en skoleinspektør. Han var tidligt interesseret i oldtiden og dens monumenter og blev som 27-årig dr. phil. på disputatsen "Om Nordboernes Gudedyrkelse og Gudetro i Hedenold". Fra 1892 var han direktør for Nationalmuseets 2. afdeling.

Jeg har benyttet mig af Det Kongelige Biblioteks DOD-service og fået dem til at scanne bogen. Denne scanning har jeg efterbehandlet til en pæn og søgbar PDF-fil, der kan downloade via dette link.