Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Tider og Skikkelser i Midtsjælland's Historie" af J. V. Christensen, 1907-31

Jørgen Valdemar Christensen (1876-1934) kom til verden i Vollerup, Gimlinge sogn syd for Slagelse som søn af en boelsmand. Efter præliminæreksamen indledte han sin karriere som journalist. Han blev senere redaktør af Ringsted Folketidende og var samtidig en meget aktiv foreningsmand, bl.a. som byrådsmedlem og landstingsmedlem. Som skribent var han meget flittig og dyrkede bl.a. sin lokalhistoriske interesse. En del af hans bladartikler udkom i bogform, herunder 8 bind i serien: "Tider og Skikkelser i Midtsjællands Historie", 1907-31.

Jeg har scannet de 8 bind til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

 

Første bind

Den gamle Bostavn

Den gamle midtsjællandske Landsby

Naar byggedes Landsbyerne

Landsbyen og dens Jord

Til Belysning af det daglige Liv

Haraldsted, Knud Hertugs Helgensted

Fra Hagbards Høj til Kilden i Bøgeskov:

   Skellerød

   Englerup

   Sigersted

   Bringstrup med en Oversigt over Agerbetegnelserne for 1788

   Gyrstinges ældre Historie

   To Præster indebrændte

   Hr. Jens Daniels Skæbne

   En „forsat" Præst

   Sagnet om Christian den 4des Ætlinge

   Gyllembourg og Thomasine Heiberg paa Ruhedal

   Kilden i St. Bøgeskov

Af Nordrup-Farringløse's Historie:

   Den „Besatte" i Farringløse

   Af Præsten Hans Nordrups Levned

   Af Giesegaards Historie

Norden for de midtsjællandske Søer:

   Den forsvundne Allindegaard og Billeætten

   Skjoldnæs

   Skjoldnæs i Lenstiden

   Skjoldnæsholm opstaar

Magister—Livsfange Lensmand (et Blad af Ringsted Klosters Historie. Bearbejdet efter Troels Lund: Dagligt Liv, 8. Bind.)

 

Andet bind:

Af Ringsted's Saga

 

Tredie bind:

Bidrag til Borup-Kimmerslev og Terslev Sognes Historie

700-Aars Dagen for Dronning Dagmars Død

 

Fjerde bind:

Sydøsthjørner af Sorø Amt:

   Haslevegnens Karaktertræk

   To Historikere

   Peder Oxes Borg og dens Bygherre

   Et letsindigt Ord, der kostede en Herregaard

   Forsvundne Landsbyer

   Forsvundne Skove

   Fattige Tider

   Bedemandssønnen, der blev en historisk Skikkelse

   Den første Bregentved-Greve

   Den gamle Bondeby

   Som By saa Borger

Omkring øvre Susaa:

   Skildringer fra Testrup Sogn

 

Femte bind:

Træk af Vollerslev og Gørslev Sognes Historie

Ringsteds "Rigsdagsmand" i 1660

Sjællandske Stæder

Midtsjællandske Runestene

Ved Ringsted Kirkes 750 Aar Mindefest

Træk af Jydstrup-Valsølille-Egnens Historie

 

Sjette bind:

Harhoff

Et Drama i Ringsted i Landevejstrafikens Tid

Fra Tybjerg Herred:

  Træk af Tybjerg Sogn's og Tybjerggaard's Historie

  Tybjerggaard's mærkeligste Ejer

  Hvad Bonden maatte udrette i Hoveritiden

  En Rigsdagsmand fra Tybjerg Sogn

  Træk af Herlufmagle Sogn's Historie

 

Syvende bind:

Fra Have Mølle til Gilsager Skel

Baroniet Conradsborg i Midtsjælland

Holberg i Tersløse Bylav

For 100 Aar siden

To Skifteforretninger fra 1800-Aarenes første Fjerdedel

Hellige Kilder i Midtsjælland

Træk af Fuglebjerg's Historie

Da Rigets Sedler tabte deres Værdi

 

Ottende bind:

Blade fra Ringsted Raadhus' gl. Historie

Lidt fra det gamle Klippede

Da den sidste Vaabenbroder gik bort

Set fra Redaktørstolen

Træk af Munkebjergby og Bromme Sognes Historie gennem Tiderne

Træk af Stenmagle Sogns Historie

Træk af Øde Førslev Sogns Historie

En Slægtshistorie fra Tybjerggaard