Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "Oversigt over Forstandere og Lærere ved den KGL. SKOLE i SORØ 1586-1737" af H. G. Olrik, 1927

Henrik Gerner Sneedorff Benedikt Olrik (1876-1949) kom til verden i Skælskør som søn af en premierløjnant. Efter juridisk embedseksamen og nogle år som byfogedfuldmægtig i Varde blev han ansat ved statsbanerne, hvor han avancerede til chef for reklameenheden. Ved siden at dette virke dyrkede han sin store interrese for personalhistorie og fik udgivet mange titler, bl.a. om H. C. Andersen.

Olrik var selv soraner og fik i 1927 udgivet sin bog om forstandere og lærerne ved den kgl. skole, som blev grundlagt i 1586 og i 1737 ændrede status til Sorø Akademi.

Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.