Den fulde titel er: "Kong Frederik den Anden's Begravelse i ROSKILDE DOMKIRKE d. 5. Juni 1588".

Artiklen er i 1912 optaget i ”Aarbog udgivet af Historisk Samfund for Københavns Amt (med Gamle Roskilde Amt)”. Det Kongelige Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.