Ferdinand Emil Hundrup (1808-1879) kom til verden i Slagelse som søn af en distriktskirurg. Han blev cand. philol. og underviste i Randers og Roskilde, indtil han p.g.a. sygdom måtte tage sin afsked og herefter virkede som bibliotekar. Mest kendt er han for sit store personalhistoriske forfatterskab. I 1867 fik han udgivet: "Præster ved Roeskilde Domkirke efter Reformationen". 

Det Kongelige Bibliotek har scannet bogen. Jeg har efterbehandlet denne scanning med Transkribus til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.