Søren Nicolaus Johan Bloch (1772-1862) var født i Middelfart som søn af sognepræsten. Allerede som 16-årig blev han student. 5 år senere bestod han filoligisk embedseksamen, og som 24-årig blev han dr. phil. Han var rektor på flere forskellige skoler, inden han i 1815 kom til Roskilde. Her var han rektor for Roskilde Domskole indtil sin pensionering i 1850.

I 1842-46 udgav han "Bidrag til Rosklde Domskoles Historie" i fire hæfter, hvor han beskriver skolens historie og de gennem tiden tilknyttede lærere og elever. Hæfterne indeholder også oplysninger om de enkelte skoleår og eksamensforhold. Jeg har scannet de fire hæfter til søgbare PDF-filer, der kan downloades via disse links:

Første Hefte - 1842: Skolens historie og rektorer (med biografier)

Andet Hefte  - 1843: Konrektorer, overlærere, hørere og adjunkter (med biografier)

Tredie Hefte - 1844: Dimitterede elever til Universitetet 1480-1643 (med biografier)

Fjerde Hefte - 1846: Dimitterede elever til Universitetet 1644-1815 (med biografier)