Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "NÆSTVED KØBSTAD 1682" af Johan Jørgensen, 1953-56

Artiklen er en bearbejdelse af "Nestved Byes Grund Taxt - Saasom dend bleff Lignet...". På 83 sider beskrives og vurderes byens ejendomme. Artiklen afsluttes med 3 gamle kort og "Nogle lokalhistoriske Betragtninger over Grundtakstbogen" af F. Michelsen.

I 1953-56 er artiklen optaget i "Historisk Samfund for Præstø Amt". Slægtsforskernes Bibliotek har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link. Artiklen fremgår af siderne 329-425.