Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Tre Almuelærere [i VENDSYSSEL] i forrige Aarhundrede" af Lavst Røjkjær, 1880-81

Lauritz Røikjær (1848-1883) kom til verden i Asbjerg, Sinding sogn, Ringkøbing amt. Moderen var enke og indsidder, den udlagte fader var tjenestekarl. Han blev seminarieuddannet og efter et par kortvarige stillinger slog han sig ned i Hellum, hvor han kun nåede at virke i 5 år inden sin tidlige død. Ved siden af lærergerningen dyrkede han sin store interesse for sprog og lokalhistorie og fik optaget en del artikler i "Samlinger til jydsk Historie og Topografi", bl.a. i 1880-81: "Tre Almuelærere i forrige Aarhundrede".

De tre lærerere var:

I. Ole Hortulan i Hellevad, Hellum og Ørum

II. Hans Wium i Vester-Brønderslev

III. Kristen Sørensen i Kroghede

Jeg har scannet artiklen til en søgbar PDF-fil, der kan downloades via dette link.