Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "NIBE KØBSTAD's Historie 1727 19. December 1927" af T. V. Færgeman, 1927

Thomas Wilhelm Færgemand (1847-1936) kom til verden i Nibe som søn af en murermester. Ved hans død i Nibe kan vi læse i kirkebogen, at han var pensioneret kommunelærer.

I 1927 fik han udgivet bogen "Nibe Købstads Historie 1727 19 December 1927" som et særtryk af en artikel i Aalborg Stiftstidende.

Bogen indledes med dette forord:

I Aaret 1917 udgav C. Klitgaard en udførlig og interessant Bog om Nibe Historie indtil 1727, da Byen fra Fiskerleje blev ophøjet til Købstad, og i Fjor udkom der en baade fra Formens og Indholdets Side fortrinlig Bog af Frk. Dagmar Laren om 3 Storborgerslægter i Tiden før og efter Aar 1800.

Den sidstnævnte Bog giver lejlighedsvis forskellige Oplysninger om Byforholdene i Almindelighed, som jeg vil søge at supplere; men medens de to Bøger har blivende Værd, var mine Meddelelser oprindelig kun beregnet paa at være nogle Avisartikler, som snart vilde glemmes; men saa tilbød Nibe Sparekasse, hvis jeg vilde øge Stoffet, at afholde Udgifterne ved, at Artiklerne ogsaa udkom i Bogform. Dette vil nu ske.

Titlen indgår i RAO's bogsamling. Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.