Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Fra det gamle RANDERS" af Stiftamtmand Stemann, 1901-05

Gustav Wilhelm Carl Heinrich Stemann (1845-1829) kom til verden i Ærøskøning som søn af en landfoged. Som ung can.jur. blev han ansat i indenrigsministeriet, senere blev han borgmester i Randers, og karrieren sluttede som stiftamtmand over Ribe stift. Ved siden af de offentlige hverv havde han overskud til et historisk forfatterskab.

"Fra det gamle Randers" er en artikel i 2 dele, som han i 1901-03 og 1904-05 fik optaget i "Samlinger til Jydsk Historie og Topografi". Jeg har scannet bøgerne til søgbare PDF-filer, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via disse links:

1901-03. Siderne 250-266.

1904-05. Siderne 321-333.