Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "KLEJTRUP VOLDSTED" af Emil Madsen, 1906-08

Augustin Julius Christian Emil Madsen (1830-1919) var født i København som søn af en passkriver. Han fik en militær uddannelse og endte som oberst og chef for 2. artillerregiment. Samtidig dyrkede han sin interesse for historie og skrev en del artikler.

I 1906-08 fik han i "Samlinger til Jydsk Historie og Topografi" optaget en artikel "Klejstrup Voldsted". Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link. Artiklen fremgår af siderne 167-175.