Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "VIBORGSKE Lavsforhold" af professor C. Nyrop, 1901-03

Camillus Nyrop (1843-1918) var født i København som søn af en kirurgisk instrumentmager. Som 24-årig fik han juridisk embedseksamen og virkede en kortere tid som sagførerfuldmægtig. Han blev tilknyttet Industriforeningen, og det førte ham til sin store virksomhed som industri- og håndværkshistoriker.

I 1901-03 fik han i "Samlinger til Jydsk Historie og Topografi" optaget sin artikel "Viborgske Lavsforhold". Jeg har scannet bogen til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link. Artiklen fremgår af siderne 453-474.