Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download bog: "AALBORG BY's Jorder fra 1546-1869" af P. C. Knudsen, 1922

Peder Christian Knudsen (1873-1949) kom til verden i Fjelstervang, Vorgod sogn i Vestjylland som søn af en gårdmand. Ved hans død fremgår det af kirkebogen for Budolfi kirke,  at han var pensioneret viceskoleinspektør. Han fik udgivet et mindre antal slægtsbøger og lokalhistoriske bøger. Hoveværket er "Aalborg Bys Historie", der i 1931-33 udkom i 3 bind.

"Aalborg Bys Jorder fra 1546-1869" udkom i 1922, afsluttes med et navneregister og indledes med: 

Forord.

 

Nærværende Arbejde gør ingenlunde Fordring paa at være udtømmende. Det er kun et Lejlighedsarbejde af fragmentarisk Art Der findes endnu mange Kilder, som kunde yde udmærket Materiale til Supplement, men de er bekostelige og ikke let tilgængelige.

Arbejdet grunder sig dog hovedsagelig paa Arkivstudier. En Del af Stoffet stammer fra afdøde Landinspektør, Kaptejn J. Overgaards Arkiv, som i sin Tid overgik til hans Efterfølger, Hr. Landinspektør P. T. Olsen, der velvilligst har stillet det til Udgiverens Raadighed. Ogsaa Kæmnerarkivet, Hospitalsarkivet samt Arkivet i Gabelsgade er benyttet.

 

        AALBORG, i November 1921.

                                                                                         P. C. Knudsen.

Jeg har scannet den lille bog til en søgbar PDF-fil, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via dette link.