Claus Rønlev

Slægtsforskning

Download artikel: "Meddelelser fra AALBORG BISPEARKIV". Ved D. H. Wulff, 1889-93

Daniel Høffding Wulff (1829-1900) var født i Fredericia som søn af en adjunkt og valgte selv samme livsbane, idet han blev adjunkt og senere lektor ved Aalborg katedralskole. Han var en aktiv foreningsmand, som i en periode var medlem af Aalborg byråd og samtidig medstifter af "Det jydske historisk-topografiske Selskab", der fra 1866 udgav "Samlinger til Jydsk Historie og Topografi", hvis redaktør han var i adskillige år. Selv bidrog han også med en del artikler, bl.a. "Meddelelser fra Aalborg Bispearkiv", der er fordelt på 2 artikler fra 1889-90 og 2 fra 1891-93.

Jeg har scannet bøgerne til søgbare PDF-filer, der er overført til Slægtsforskernes Bibliotek og kan downloades via disse links:

1889-91: Siderne 215-238

1889-91: Siderne 386-410

1891-93: Siderne 186-192

1891-93: Siderne 261-298