Titlen er en del af: "De danske Byerhverv i Tekst og Billeder", der udkom i årene 1904-10. Museumsinspektør Henrik Carl Bering Liisberg (1854-1929) har indledt med "Byens og Næringslivets Udvikling gennem Tiderne". H. Petersen har skrevet "Nutidens Næringsliv" med omtale af:

Aktieselskabet Crome & Goldschmidts Fabriker
Aktieselskabet "Horsens Trælasthandel" samt Firmaet Lauritz Møller & Cortsen tidligere Firmaet Kragh & Soele
Petersen & Sørensen - Tobaks- og Cigarfabrik
Christian Fogs Sønner
Hans Christensen
Stallknechts Fabriker
H. Meulengracht
C. J. Aggerbeck - Sæbe- og Parfumefabriker
H. Jacobsen & Co.
Horsens nye Kalkværk
Frølund & Wittrup
Harald Rix
Murermester A. K. Nielsen - Cementstøberi og Sandblæseri
Johan Christiansen
Trævarefabriken "Thor"
Svend Andersen - Maskinsnedkeri og Møbelfabrik
Jørgensens Hotel
Aktieselskabet F. C. Madsens Dampvæveri
Tagpapfabriken "Dortheasminde" - Jul. Zacharias & Co.

Jeg har scannet titlen til en søgbar PDF-fil, der kan downlodes via dette link.